czwartek, 4 listopada 2010

Cele akcji

To jest inicjatywa ponadpartyjna i pozapartyjna. To jest inicjatywa neutralna światopoglądowo.

Nie chodzi nam o to, aby odbierać komukolwiek wyborców! Nie chodzi nam o to, aby namawiać kogokolwiek do głosowania bądź niegłosowania na jakąkolwiek partię. Jeśli chcesz głosować na partię X - to głosuj na partię X. Jeśli chcesz głosować na partię Y - głosuj na partię Y. Ale jeśli nie chcesz na nikogo głosować, bo nikt Ci się nie podoba - nie zostawaj w domu, tylko pójdź na wybory i oddaj nieważny głos! Twój głos ma znaczenie! Również wtedy kiedy jest nieważny!

Zależy nam na rozpropagowaniu świadomości, że głos nieważny też ma swoją wagę i niesie kolosalnie ważną informację:

"Nie jest mi wszystko jedno! 
Ale nie ma dla mnie politycznej oferty.
Politycy - musicie się bardziej postarać!"

Duży odsetek nieważnych głosów będzie działał mobilizująco na polityków WSZYSTKICH opcji. Niska frekwencja jest dla polityków pretekstem do usprawiedliwiania traktowania obywateli jak bydło.

Zależy nam na uwidocznieniu różnicy między obojętnością a wycofaną irytacją. Chcielibyśmy, żeby rozczarowani wyborcy mogli się odróżnić od obojętnych abnegatów. Warto, by przytłoczeni poczuciem bezsilności ludzie, którym nie jest wszystko jedno, mieli możliwość zobaczenia jak jest ich wielu.

wtorek, 2 listopada 2010

Na czym to polega?

Akcja ma charakter informacyjny. Skierowana jest do tych osób, które są zdecydowane nie brać udziału w wyborach. Jej celem jest uświadomienie ludziom znaczenia nieważnego głosu.

1) Jeśli nie chcesz glosować w najbliższych wyborach - rozważ to:
>>> Twój głos ma znaczenie!.

2) Jeśli słyszysz, że Twój znajomy nie ma zamiaru iść na wybory - uświadom go, że jego głos ma znaczenie i poleć mu tę stronę.

3) Jeśli masz zamiar głosować - głosuj na tego, na kogo zamierzasz.